Vrij plotseling is afgelopen dinsdag 15 november op 86 jarige leeftijd onze Oud-voorzitter en Erebestuurslid Theo Ottenheijm overleden. Van 1976 tot 1979 en van 1993 tot 1999 was hij voorzitter van St. Hubertus waarna hij werd benoemd tot Erebestuurslid. Jarenlang maakte hij deel uit van het bestuur van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen als penningmeester bij zijn afscheid werd hij benoemd tot Erebestuurslid van de L-B-T. Al die jaren bij St. Hubertus was hij nauw betrokken bij de muziek van het korps elke repetitie avond was hij present en hij schroomde ook niet kritiek te geven als het nodig was. Vooral de jeugd had zijn aandacht en ook op de basisschool waar hij jarenlang als vrijwilliger werkte trachtte hij de muziek onder de aandacht van de schoolkinderen te brengen. Als St. Hubertus uittrok altijd was hij present of het nu een OLS was of een solisten concours of een gewoon optreden. Voor zijn vele verdiensten voor St. Hubertus en voor Kesselse gemeenschap werd hij in 2010 bij de viering van ons 125 jarig jubileum benoemd tot lid in de Orde van Oranje - Nassau. Zaterdag 19 november a.s.  om 10.30 uur zullen wij hem met schutterseer begeleiden naar de kerk.

Benoeming Lid in de orde van Oranje - Nassau

dsc07185

 

Het nieuws in Limburg

Lid worden?

Lid worden? Dat kan!

Als u lid wilt worden van onze vereniging, verzoeken we u vriendelijk contact op te nemen met de desbetreffende persoon.

Ook sponseren?

Het blijft lastig voor een vereniging als Schutterij, Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel te blijven bestaan. Daarom zijn we altijd op zoek naar mensen / bedrijven die onze vereniging willen steunen. Denkt u dat wij iets voor elkaar kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact op met de voorzitter.